Napísali o nás

Trápi vás po každej sezóne otázka, čo robiť s ojazdenými gumami? Riešenie je jednoduché, vráťte ich distribútorom
HN,
Obyvatelia Slovenska môžu svoje opotrebované pneumatiky odovzdať v akomkoľvek pneuservise alebo na predajných miestach (u tzv. distribútorov). U nich má koncový užívateľ právo ponechať opotrebovanú pneumatiku zadarmo, a to aj v prípade, že nič nekúpil a nevyužil žiadne služby. Ak sa v obci nenachádza vhodný distribútor pre spätný zber pneumatík, podľa ustanovenia Zákona o odpadoch má obec právo požiadať o uzavretie zmluvy o spätnom zbere pneumatík s výrobcom, alebo OZV. Miesto zberu, okrem povinnosti odovzdávať u distribútorov, musí byť zakotvené vo Všeobecnom nariadení (VZN) o nakladaní s odpadom, a toto VZN musí byť následne schválené. Miesta, ktoré bezplatne zváža OZV Eltma pre povinné osoby, ktoré tento zber a spracovanie financujú, občania nájdu na stránkach https://www.eltma.sk/ v sekcii Zberné miesta. Snahou organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ELTMA je prevencia vytvárania čiernych skládok, a to tým, že svoju sieť udržuje čo najširšiu a dostupnú v rámci celej republiky a pre miesta spätného zberu je aj garantom bezplatného odvozu vyzbieraných pneumatík po celú dobu zmluvného vzťahu. Treba povedať, že zber a spracovanie pneumatík je zarátané v cene pneumatiky a pri kúpe musí byť táto informácia na predajnom doklade uvedená. ELTMA okrem toho, že zabezpečuje odvoz a spracovanie pneumatík, kontroluje aj takzvaný materiálový tok. Teda cestu každej pneumatiky od uvedenia na trh, až po spracovanie. "Monitoring materiálového toku je zásadný nielen pre evidenciu zo strany štátu, ale aj kontrolnú činnosť. Vďaka nej možno odhaľovať nekalé praktiky neférových hráčov," vysvetľuje konateľ spoločnosti ELTMA Radim Filák. "Je tu reálne riziko nekontrolovateľného importu použitých pneumatík zo zahraničia. Treba mu zabrániť, aby sa zo Slovenska nestal jeden veľký smetný kôš. Okrem toho vieme z monitoringu dešifrovať reálnu situáciu na trhu a stanoviť limity na zber a spracovanie pneumatík." Čo sa deje s takto vyzbieranými pneumatikami? Vyrába sa z nich gumený granulát, ktorý sa využíva napríklad na výrobu protihlukových bariér. Ďalej sa tiež využívajú energeticky. Využitie opotrebovaných pneumatík sa riadi platným Programom odpadového hospodárstva Slovenska. Spätný zber pneumatík nie je iba najjednoduchšou cestou, ako sa zbaviť starých pneumatík. Je to aj najšetrnejší spôsob voči prírode. Ide totiž o jedinú cestu, ako možno ojazdené pneumatiky recyklovať a využiť ich ďalej. Organizácia zodpovednosti výrobcov Eltma Najväčší výrobcovia a dovozcovia pneumatík sa združili a založili prvú autorizovanú organizáciu zodpovednosti výrobcu (OZV) Eltma. Eltma je nezisková spoločnosť, ktorá sa stará o zákonné povinnosti svojich účastníkov, ale aj ponúka bezplatné riešenie pre distribútorov. Registráciou v OZV Eltma si zaistíte bezplatný zvoz a likvidáciu pneumatík s garanciou zvozu do 10tich dní od objednávky. Potrebné dokumenty pre registráciu nájdete na www.eltma.sk, kde nájdete aj kontakty na nás. Zvoz pneumatík nie je limitovaný značkou ani nákupom. Nezisková spoločnosť Eltma garantuje 100% spracovanie odpadových pneumatík podľa platného POH. www.eltma.sk, kamspneumatikou.sk
Čítať ďalej
Kam s ojazdenými pneumatikami?
Pravda.sk,
Na Slovensku máme vyše tri milióny registrovaných motorových vozidiel a takmer každé z nich za dobu svojej životnosti spotrebuje dve i tri sady zimných a letných pneumatík. Každoročne množstvo vodičov zvažuje, čo s tými, ktoré už dožili. Nie, vyhodiť ich na skládku komunálneho odpadu, či do najbližšieho jarku schovaného za stromami nie je dobrý nápad. Nielenže špatia životné prostredie, ale sú i veľkou záťažou pre prírodu. Najlepšie je nechať ich finálne spracovať. Už päť rokov totiž platí zákon, ktorý predajcom a pneuservisom nariaďuje pneumatiky bezplatne prevziať od konečných užívateľov. Ak vás pneuservis alebo predajca odmietne, prípadne za zber vyžaduje poplatok, hrozí mu mastná pokuta. Až do výšky osemdesiattisíc e­ur. Aby bolo všetko ešte jednoduchšie, vznikli u nás takzvané organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré sa o celý proces starajú. Pneumatiky odvezú zo zberných miest (pneuservisov, predajcov) a zabezpečia ich recykláciu, Lídrom medzi nimi je nezisková organizácia ELTMA, združujúca najväčších výrobcov a dovozcov pneumatík na Slovensku, ktorá sa navyše stará o masívnu osvetu. Informovanosť na tomto poli je totiž stále nízka a mnohí vodiči netušia, na čo majú právo. Nevedia ani to, že spätný zber si dávno zaplatili už pri nákupe nových gúm… Aby zo Slovenska nebola skládka ELTMA okrem toho, že zabezpečuje odvoz a spracovanie pneumatík, kontroluje aj takzvaný materiálový tok. Teda cestu každej pneumatiky od uvedenia na trh, až po spracovanie. „Monitoring materiálového toku je zásadný nielen pre evidenciu zo strany štátu, ale aj kontrolnú činnosť. Vďaka nej možno odhaľovať nekalé praktiky neférových hráčov,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti ELTMA Radim Filák. „Je tu reálne riziko nekontrolovateľného importu použitých pneumatík zo zahraničia. Treba mu zabrániť, aby sa zo Slovenska nestal jeden veľký smetný kôš. Okrem toho vieme z monitoringu dešifrovať reálnu situáciu na trhu a stanoviť limity na zber a spracovanie pneumatík.“ OZV ELTMA buduje zbernú sieť čo najbližšie a najhustejšie ku konečným spotrebiteľom. Nezvážajú pneumatiky iba z miest, ktoré sú logisticky a ekonomicky výhodné, ale tiež z odľahlých lokalít a aj tých najmenších obcí. „Sme presvedčení, že takýto štandard by mal byť samozrejmosťou pre všetkých hráčov na trhu,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti ELTMA Radim Filák. „Tak by nedochádzalo k problémom a pravdepodobne by už nikdy nebolo potrebné riešiť otázku čiernych skládok.“ Veľkú úlohu v celom procese môžu zohrať, a často aj zohrávajú, miestne samosprávy. Hlavne tým, že občanov informujú, kam s opotrebovanými pneumatikami. Môžu však aj sami tento nekomunálny odpad zbierať. A to na základe definovania miesta vo VZN a zaistenia zmluvy s výrobcom, či OZV. Bola by škoda nevyužiť potenciál Je až prekvapivé, koľko možností využitia má opotrebovaná, na pohľad nepotrebná pneumatika. Hlavne keď sa jej chytia odborníci. Po tom, ako ju v spracovateľskom závode rozomelú, vyčlenia z nej kov a textil, je možné spracovať takmer každú súčasť. Využitie samotného gumového granulátu je už dnes rozsiahle a odborníci stále hľadajú nové možnosti. V súčasnosti sa z neho vyrábajú koberčeky do áut, tvorí povrchový materiál v priemyslových halách. Nájdeme ho tiež na murive podzemných parkovísk, betónových pásoch medzi jazdnými pruhmi, na obrubníkoch, v retardéroch. Je vhodný na výrobu odhlučňovacích pásov pre vlaky, električky aj ako prísada do bezhlukového asfaltu. A aby toho nebolo málo, odpadová pneumatika je i efektívnym zdrojom energie, čiže je aj energetický spracovateľná, samozrejme, nie v domácnostiach. www.eltma.sk a www.kamspneumatikou.sk
Čítať ďalej
A je to tu!
Pravda.sk,
Pomaly nadišiel čas prezúvania z letných pneumatík na zimné Teplota vonku pomaly, ale isto klesá. Pre motoristov to znamená myslieť na prezutie letných pneumatík za zimné. Zákon túto povinnosť stanovuje na dátum od 15. novembra do 31. marca, kedy je vozovka dlhodobo pokrytá súvislou vrstvou ľadu, snehu alebo námrazy. V hre je tiež teplota. Ak tri dni po sebe nevystúpi nad 7°C, je čas zájsť po zimné pneumatiky. Prezúvame do zimného – a čo s ojazdenými pneumatikami? Pre motoristov to však predstavuje aj úlohu nájsť miesto pre ojazdené letné pneumatiky, ak už doslúžili. Vedeli ste, že môžete mať o starosť menej? Na Slovensku už dlhšie platí Zákon o odpadoch, ktorý rieši spätný zber pneumatík. Ten všetkým pneuservisom i predajcom pneumatík ukladá povinnosť zadarmo prevziať od motoristov ojazdené pneumatiky. Bez ohľadu na ich značku. Aj niektoré obecné zberné dvory ponúkajú túto možnosť. Kam s pneumatikami po zimnom prezutí? Ojazdené pneumatiky môžete nechať v najbližšom pneuservise, predajni pneumatík, na zbernom mieste určenom obcami. Každé takéto miesto spätného zberu je pritom povinné prijať pneumatiky bez ohľadu na ich značku, miesto nákupu a úplne zadarmo. „Vodiči najmä v období prezúvania pneumatík riešia, kam s tými starými. Najjednoduchšie je nechať ich v pneuservise. Zo zákona je totiž každý jeden povinný ich od vás prebrať, a to úplne zadarmo. V prípade, že by pneuservis peniaze za spätný zber vyžadoval, ide o vážne porušenie zákona. Toto porušenie môže motorista nahlásiť na okresnom úrade alebo Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Kupujete nové pneumatiky? Pýtajte sa ako Váš dodávateľ rieši spätný zber. Aj jemu máte mať možnosť vrátiť pneumatiky, ktoré doslúžia., “ vysvetľuje Radim Filák konateľa neziskovej spoločnosti ELT Management Company Slovakia (ELTMA). Likvidácia pneumatiky je totiž už započítaná v cene pneumatiky, keď ju kupujete. Nemusíte sa báť ani toho, ak už nemáte doklad o kúpe pneumatík – nepotrebujete ho. "Záleží na meste či obci, ako stanovuje zber odpadových pneumatík vo VZN (všeobecne záväzné nariadenia). Po vyzbieraní určitého objemu zabezpečí distribútor so zmluvou s výrobcom, dovozcom, prípadne s OZV ich odber a spracovanie. Nezisková spoločnosť ELTMA, ktorá sa zaoberá plnením povinností výrobcov a dovozcov pneumatík a tím pádom spätným zberom ojazdených pneumatík, sa rozhodla zvýšiť informovanosť o tomto zákone a hlavne o právach spotrebiteľov. Spätný zber nie je iba praktickým riešením. Ide aj o cestu, akou dostávajú ojazdené pneumatiky druhú šancu na život. Po spracovaní v závodoch, ktoré takéto pneumatiky recyklujú, sa z nich stáva druhotná surovina. Z opotrebovanej pneumatiky je rovnako možné ďalej spracovať aj vyselektované textilné vlákno a oceľový kord. www.eltma.sk, kamspneumatikou­.sk
Čítať ďalej
Výsledky OZV Eltma v časoch pandémie
HN,
V roku 2020 nezisková spoločnosť ELT Management Company Slovakia s.r.o. ( „Eltma“) pokračovala v úsilí o zlepšenie životného prostredia na Slovensku. Organizácia zodpovednosti výrobcov Eltma v roku 2020 zastupovala 117 registrovaných výrobcov, ktorým nie je osud nimi predaných pneumatík ľahostajný a ďalej transparentne a preukázateľne plnia povinnosti dané legislatívou. Títo výrobcovia uviedli v roku 2020 na trh spoločne takmer 79 % ton nových pneumatík na Slovensku. Ďakujeme našim účastníkom za ich dôveru. ltma stabilne udržuje dostupnosť zberných miest, na ktorých môžu koneční používatelia odovzdať pneumatiky zadarmo, po celom Slovensku. Neustále narastá množstvo vyzbieraných a spracovaných pneumatík. V roku 2020 s nami pneumatiky zbieralo vyše 2 300 pneuservisov, predajní pneumatík, či miest určených obcou. Ďakujeme všetkým zberným miestam, ktoré v súlade so zákonom zbierajú odpadové pneumatiky od konečných používateľov bezplatne a tým pomáhajú znižovať riziká vzniku čiernych skládok. Zvoz a nakladanie s odpadovými pneumatikami prebiehalo prostredníctvom zmluvných partnerov, ktorí vzišli z verejnej súťaže o najvhodnejšiu ponuku. Odvoz pneumatík zo zberného miesta do zariadenia na ich zhodnotenie je zabezpečený zmluvnými partnermi Eltmy a prebieha po objednaní odvozu prevádzkovateľom zberného miesta v informačnom systéme Eltmy v súlade so Všeobecnými podmienkami prevádzky zberných miest kolektívneho systému Eltma. Eltma splnila zákonné požiadavky a zhodnotila pneumatiky v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020. Takmer všetky vyzbierané pneumatiky boli recyklované. Napriek tomu, že bol pre nás všetkých rok 2020 náročný, zvážala Eltma pomocou svojich recyklačných partnerov a zberových spoločností pneumatiky bez obmedzenia. Ďakujeme našim partnerom za ich nasadenie aj napriek ohrozeniu pandémiou. Taktiež sa nám podarilo obhájiť svoje fungovanie predlžením platnosti autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov až do konca roku 2024. Vďaka tomu budeme aj naďalej s našimi partnermi prispievať k udržateľnosti na Slovensku. Napokon ďakujeme konečným používateľom, ktorí využívajú možnosti spätného zberu a tým prispievajú k ochrane životného prostredia. Ďakujeme, že spoločne vytvárame lepší svet. www.eltma.sk www.kamspneumatikou.sk
Čítať ďalej
Dajme ojazdeným pneumatikám druhú šancu. Nič nás to nestojí...
HN,
Je ľahké byť ekologický, keď je to zadarmo. Tak buďme konečne k nášmu životnému prostrediu láskavejší... Na Slovensku máme vyše tri milióny registrovaných motorových vozidiel a takmer každé z nich za dobu svojej životnosti spotrebuje dve i tri sady zimných a letných pneumatík. Každoročne množstvo vodičov zvažuje, čo s tými, ktoré už dožili. Nie, vyhodiť ich na skládku komunálneho odpadu, či do najbližšieho jarku schovaného za stromami nie je dobrý nápad. Nielenže špatia životné prostredie, ale sú i veľkou záťažou pre prírodu. Stále je potrebná osveta Najlepšie je nechať vaše opotrebované pneumatiky finálne spracovať. Už päť rokov totiž platí zákon, ktorý predajcom a pneuservisom nariaďuje pneumatiky bezplatne prevziať od konečných užívateľov. Ak vás pneuservis alebo predajca odmietne, prípadne za zber vyžaduje poplatok, hrozí mu vysoká pokuta. Až do výšky osemdesiattisíc eur. Aby bolo všetko ešte jednoduchšie, vznikli u nás takzvané organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré sa o celý proces starajú. Pneumatiky odvezú zo zberných miest (pneuservisov, predajcov) a zabezpečia ich recykláciu, Lídrom medzi nimi je nezisková organizácia ELTMA, združujúca najväčších výrobcov a dovozcov pneumatík na Slovensku, ktorá sa navyše stará o širokú osvetu. Informovanosť na tomto poli je totiž stále nízka a mnohí vodiči netušia, na čo majú právo. Nevedia ani to, že spätný zber si dávno zaplatili už pri nákupe nových gúm... Aby zo Slovenska nebola skládka ELTMA okrem toho, že zabezpečuje odvoz a spracovanie pneumatík, kontroluje aj takzvaný materiálový tok. Teda cestu každej pneumatiky od uvedenia na trh, až po spracovanie. "Monitoring materiálového toku je zásadný nielen pre evidenciu zo strany štátu, ale aj kontrolnú činnosť. Vďaka nej možno odhaľovať nekalé praktiky neférových hráčov," vysvetľuje konateľ spoločnosti ELTMA Radim Filák. "Je tu reálne riziko nekontrolovateľného importu použitých pneumatík zo zahraničia. Treba mu zabrániť, aby sa zo Slovenska nestal jeden veľký smetný kôš. Okrem toho vieme z monitoringu dešifrovať reálnu situáciu na trhu a stanoviť limity na zber a spracovanie pneumatík." Pomáhajú aj samosprávy Ako Radim Filák pokračuje, OZV ELTMA buduje zbernú sieť čo najbližšie a najhustejšie ku konečným spotrebiteľom. Nezvážajú pneumatiky iba z miest, ktoré sú logisticky a ekonomicky výhodné, ale tiež z odľahlých lokalít a aj tých najmenších obcí. "Sme presvedčení, že takýto štandard by mal byť samozrejmosťou pre všetkých hráčov na trhu," zdôrazňuje. "Tak by nedochádzalo k problémom a pravdepodobne by už nikdy nebolo potrebné riešiť otázku čiernych skládok." Veľkú úlohu v celom procese môžu zohrať, a často aj zohrávajú, miestne samosprávy. Hlavne tým, že občanov informujú, kam s opotrebovanými pneumatikami. Môžu však aj sami tento nekomunálny odpad zbierať. A to na základe definovania miesta vo VZN a zaistenia zmluvy s výrobcom, či OZV. Po naplnení kapacít potom zmluvný partner zabezpečí prevoz do spracovateľského závodu. Tento spôsob je vhodný hlavne tam, kde je dostupnosť k pneuservisom problematickejšia. "ELTMA je súčasťou ELT fóra pri organizácii EU - platformy, ktorá združuje OZV v rôznych štátoch Európy," dodáva Radim Filák. "Vďaka tomu získavame najnovšie informácie na úrovni EÚ, vymieňame si skúsenosti, zjednocujeme dáta. Vyvarujeme sa tak začiatočníckym chybám, spoznáme riziká trhu. Permanentne sa naše znalosti snažíme preniesť do legislatívy, pomáhať ochrane životného prostredia a ľudského zdravia. " Bola by škoda nevyužiť potenciál Je až prekvapivé, koľko možností využitia má opotrebovaná, na pohľad nepotrebná pneumatika. Hlavne keď sa jej chytia odborníci. Po tom, ako ju v spracovateľskom závode rozomelú, vyčlenia z nej kov a textil, je možné spracovať takmer každú súčasť. Textil smeruje do stavebníctva ako izolačný materiál, drôtiky z oceľových kordov sa v oceliarňach roztavia a opäť spracujú. Využitie samotného gumového granulátu je už dnes rozsiahle a odborníci stále hľadajú nové možnosti. V súčasnosti sa z neho vyrábajú koberčeky do áut, tvorí povrchový materiál v priemyslových halách. Nájdeme ho tiež na murive podzemných parkovísk, betónových pásoch medzi jazdnými pruhmi, na obrubníkoch, v retardéroch. Je vhodný na výrobu odhlučňovacích pásov pre vlaky, električky aj ako prísada do bezhlukového asfaltu. A aby toho nebolo málo, odpadová pneumatika je i efektívnym zdrojom energie, čiže je aj energetický spracovateľná, samozrejme, nie v domácnostiach. Viac informácií nájdete tu: www.eltma.sk www.kamspneumatikou.sk
Čítať ďalej
Aké povinnosti vyplývajú dovozcom a výrobcom pneumatík na Slovensku? A kto všetko sú vlastne dovozcovia a výrobcovia?
Pravda.sk,
Okrem povinnosti zberu a spracovania pneumatík od distribútora je hlavnou povinnosťou sa registrovať na MŽP (Ministerstvo životného prostredia). Každý, kto dováža pneumatiky či už z Česka, inej krajiny EU a mimo EU a tieto pneumatiky na Slovensku ďalej predáva, je povinný sa registrovať. Upozorňujem, že pokiaľ niekto nakupuje od neregistrovaného výrobcu alebo dovozcu a ďalej tieto pneumatiky predáva, prechádzajú všetky zákonné povinnosti – teda zber a likvidácia pneumatík a ďalšie, ktoré vyplývajú zo Zákona o odpadoch – na neho. Ako sa dá poznať či je firma registrovaná alebo nie? Najlepšie je vyžiadať si overenie registrácie priamo u spoločnosti, u ktorej sa nakupuje. Na stránkach MŽP existuje aj register výrobcov, ale ten bohužiaľ nemusí byť kompletný. Naša spoločnosť výrobcov a dovozcov, ktorí sú v našej OZV, uvádza transparentne na svojich stránkach, čo by malo byť štandardom Ak firma dováža, či distribuuje pneumatiky a chce samozrejme dodržať zákon, čo má teda robiť? Prvým krokom je rozhodnutie, či je schopný zaistiť plnenie všetkých povinností sám a zažiada o tzv. individuálnu autorizáciu alebo využije služby niektorej OZV. Už pri registrácii na MŽP by mal mať zmluvu s OZV, ktorú uvedie do formulára. Jak veľmi dôležité vybrať si OZV správne, pretože nie je jednoduché zmluvu ukončiť. Zmeniť OZV v podstate možné iba koncom roku. Ako si teda správne vybrať spoľahlivú OZV? Odporúčame sa pozrieť do registra autorizovaných subjektov, ktorý sa dá nájsť na stránkach MŽP. Spoľahlivá OZV má všetky informácie dostupné na svojich stránkach – zmluvné podmienky, zmluvu, zastúpených výrobcov a dovozcov, sieť zberných miest, ukážky propagácie atď . – to sú všetko informácie poukazujúce na dobré a hlavne zákonné fungovanie. Cena služby nie je vždy hlavným faktorom kvality a spoľahlivosti . Treba mať na pamäti, že účasťou v OZV sa zodpovednosti nezbavujete. Je teda potrebné vyberať zodpovedne, starostlivo a s rozvahou. Preto sa naša spoločnosť ELTMA riadi hlavne zásadami ako je férovosť, transparentnosť a kredibilita. Nezisková spoločnosť ELTMA, sa zaoberá plnením povinností výrobcov a dovozcov pneumatík a teda mimo iných aj reálnym spätným zberom ojazdených pneumatík. A práve preto sa rozhodla zvýšiť informovanosť o tejto problematike a o právach spotrebiteľov. Nezisková organizácia zodpovednosti výrobcov Eltma je príkladom a reálnou ukážkou transparentného fungovania systému. Nie je postavená ako biznisový projekt, ale ako služba verejnosti a spoločnosti od výrobcov, ktorí sa rozhodli plniť záväzky aj nad rámec zákonom stanovených povinností. Eltma.sk, kamspneumatikou.sk
Čítať ďalej
Prezuli ste na letné a zimné pneumatiky už vám doslúžili?
HN,
Obyvatelia Slovenska môžu svoje opotrebované pneumatiky odovzdať v akomkoľvek pneuservise alebo na predajných miestach (u tzv. distribútorov). U nich má koncový užívateľ právo ponechať opotrebovanú pneumatiku zadarmo, a to aj v prípade, že nič nekúpil a nevyužil žiadne služby. Ak sa v obci nenachádza vhodný distribútor pre spätný zber pneumatík, podľa ustanovenia Zákona o odpadoch má obec právo požiadať o uzavretie zmluvy o spätnom zbere pneumatík s výrobcom, alebo OZV. Miesto zberu, okrem povinnosti odovzdávať u distribútorov, musí byť zakotvené vo Všeobecnom nariadení (VZN) o nakladaní s odpadom, a toto VZN musí byť následne schválené. Miesta, ktoré bezplatne zváža OZV Eltma pre povinné osoby, ktoré tento zber a spracovanie financujú, konečný používatelia nájdu na stránkach https://www.eltma.sk/ v sekcii Zberné miesta. Snahou organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) ELTMA je prevencia vytvárania čiernych skládok, a to tým, že svoju sieť udržuje čo najširšiu a dostupnú v rámci celej republiky a pre miesta spätného zberu je aj garantom bezplatného odvozu vyzbieraných pneumatík po celú dobu zmluvného vzťahu. Treba povedať, že zber a spracovanie pneumatík je zarátané v cene pneumatiky a pri kúpe musí byť táto informácia na predajnom doklade uvedená. ELTMA okrem toho, že zabezpečuje odvoz a spracovanie pneumatík, kontroluje aj takzvaný materiálový tok. Teda cestu každej pneumatiky od uvedenia na trh, až po spracovanie. "Monitoring materiálového toku je zásadný nielen pre evidenciu zo strany štátu, ale aj kontrolnú činnosť. Vďaka nej možno odhaľovať nekalé praktiky neférových hráčov," vysvetľuje konateľ spoločnosti ELTMA Radim Filák. "Je tu reálne riziko nekontrolovateľného importu použitých pneumatík zo zahraničia. Treba mu zabrániť, aby sa zo Slovenska nestal jeden veľký smetný kôš. Okrem toho vieme z monitoringu dešifrovať reálnu situáciu na trhu a stanoviť limity na zber a spracovanie pneumatík." Čo sa deje s takto vyzbieranými pneumatikami? Vyrába sa z nich gumený granulát, ktorý sa využíva napríklad na výrobu protihlukových bariér. Ďalej sa tiež využívajú energeticky. Využitie opotrebovaných pneumatík sa riadi platným Programom odpadového hospodárstva Slovenska. Spätný zber pneumatík nie je iba najjednoduchšou cestou, ako sa zbaviť starých pneumatík. Je to aj najšetrnejší spôsob voči prírode. Ide totiž o jedinú cestu, ako možno ojazdené pneumatiky recyklovať a využiť ich ďalej. Organizácia zodpovednosti výrobcov Eltma Najväčší výrobcovia a dovozcovia pneumatík sa združili a založili prvú autorizovanú organizáciu zodpovednosti výrobcu (OZV) Eltma. Eltma je nezisková spoločnosť, ktorá sa stará o zákonné povinnosti svojich účastníkov, ale aj ponúka bezplatné riešenie pre distribútorov. Registráciou v OZV Eltma si zaistíte bezplatný zvoz a likvidáciu pneumatík s garanciou zvozu do 10tich dní od objednávky. Potrebné dokumenty pre registráciu nájdete na www.eltma.sk, kde nájdete aj kontakty na nás. Zvoz pneumatík nie je limitovaný značkou ani nákupom. Nezisková spoločnosť Eltma garantuje 100% spracovanie odpadových pneumatík podľa platného POH.
Čítať ďalej
Zákonné povinnosti spojené s odpadovými pneumatikami
Pravda.sk,
Pohľad na spätný zber nie je len o recyklácii samotnej, ale je veľmi dôležité diskutovať o tom, či sú vôbec dostatočné kapacity na recykláciu rôznych druhov odpadov, či sú limity pre spätný zber reálne a či je systémovo nastavený odbyt pre recyklované výrobky. A hlavne: odporúčania pre zlepšenie a nastavenie celého systému zodpovednosti výrobcov a dovozcov. Na túto tému hovorí konateľ neziskovej organizácie zodpovednosti výrobcov pneumatík ELTMA, pán Ing. Radim Filák. Pneumatiky nie sú komunálnym odpadom. Ako sa teda rieši ich likvidácia a kto to financuje keď sa na tento typ odpadu poplatky nevzťahujú? Od roku 2016 vošiel do platnosti Zákon o odpadoch 79/2015, ktorý definoval ako zodpovednosť za pneumatiky nové, tak aj pneumatiky po skončení ich životnosti. Zber a spracovanie pneumatík patrí medzi povinnosti výrobcov a dovozcov pneumatík. Samotný zber je zákonom určený pneuservisom a predajcom, teda tzv. distribútorom, ktorí od konečných užívateľov pneumatiku odoberú a zároveň zmluvou s výrobcom alebo dovozcom prípadne s niektorou Organizáciou zodpovednosti výrobcu – ďalej OZV – si distribútor zaistí po vyzbieraní určitého objemu ich odber a konečné spracovanie, ale aj obciam, ktoré si spätný zber definujú vo VZN. Vyzberané pneumatiky sa spracúvajú väčšinou materiálovo – teda objavia sa v ďalších výrobkoch z granulátu. Spotrebiteľ môže odovzdať pneumatiku v ktoromkoľvek pneuservise alebo u predajcu bez poplatku aj keď tam pneumatiku nekúpil ani nemenil? Zákon všetkým pneuservisom i predajcom pneumatík ukladá povinnosť zadarmo prevziať od motoristov ojazdené pneumatiky bez ohľadu na ich značku, a to aj v prípade, že nenakúpi ďalší tovar alebo službu. Je zákonná povinnosť pneuservisu a predajca uzatvoriť zmluvu s výrobcom alebo OZV na odber vyzberaných pneumatík. Výrobca samozrejme tiež odoberie pneumatiky bezplatne. Ako si výrobca/dovozca môže vybrať tú správnu OZV? Spoľahlivá OZV má všetky informácie dostupné na svojich stránkach – zmluvné podmienky, zmluvu, zastúpených výrobcov a dovozcov, sieť zberných miest, ukážky propagácie atď. – to sú všetko informácie poukazujúce na dobré a hlavne zákonné fungovanie. Cena služby nie je vždy hlavným faktorom kvality a spoľahlivosti. Napokon ani nemusí byť konečná, preto je treba si všímať aj doplňujúcich informácii v cenníkoch či podmienkach. Treba mať na pamäti, že účasťou v OZV sa zodpovednosti nezbavujete. Je teda potrebné vyberať zodpovedne, starostlivo a s rozvahou. Preto sa naša spoločnosť ELTMA riadi hlavne zásadami ako je férovosť, transparentnosť a kredibilita. Nezisková spoločnosť ELTMA, sa zaoberá plnením povinností výrobcov a dovozcov pneumatík a teda mimo iných aj reálnym spätným zberom ojazdených pneumatík. A práve preto sa rozhodla zvýšiť informovanosť o tejto problematike a o právach spotrebiteľov. Spoločne vytvárame lepší svet. www.eltma.sk a www.kamspneumatikou.sk
Čítať ďalej
Ojazdených pneumatík sa zbavíte zadarmo a ušetríte aj životné prostredie
HN,
Trápi vás po každej sezóne otázka, čo robiť s ojazdenými gumami? Riešenie je jednoduché, vráťte ich distribútorom. Je ich stále viac a pravidelne bývajú pohodené na čiernych skládkach, pri cestách, či dokonca v lesných porastoch a vodných tokoch. Pritom sú pre prírodu ako mor. Trvá stovky rokov, než ich zub času zlikviduje. Hoci zákon už štyri roky nariaďuje distribútorom – teda pneuservisom a predajcom, zabezpečiť bezplatný spätný zber a likvidáciu odpadových pneumatík, mnohí vodiči to stále nevedia. Alebo sa im nechce hľadať staré potvrdenia o nákupe, či konkrétne predajne, kde obuv pre svoje vozidlá kúpili. Už cez štyri roky funguje nezisková organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Eltma, združujúca najväčších výrobcov a dovozcov pneumatík na Slovensku. Neustále rozširujú sieť odberných miest, aby boli dostupné pre každého, pre pneumatiky sami do pneuservisu prídu a odvezú ich. Ich služby nielen zjednodušujú majiteľom áut, pneuservisom a predajcom život, ale tiež chránia prírodu a umožňujú nepotrebné gumy spracovať a recyklovať. Chýbajú kapacity, rastie cena Ako hovorí konateľ OZV Eltma Ing. Radim Filák, európska legislatíva v oblasti použitých pneumatík neexistuje. Je preto na jednotlivých krajinách, ako sa s problematikou popasujú. Slovenské riešenie nie je zlé, stále nám však chýba informovanosť, ochota podnikateľov a spracovateľské kapacity. Možností v súčasnosti ubúda a pracovné postupy sa z roka na rok predražujú. "Pneumatika nie je žiadny plusový segment odpadu," vysvetľuje Filák. "Je to, žiaľ, výlučne nákladová položka a jej spracovanie je veľmi drahé. Aby sme sa vyhli vývozu starých pneumatík na spracovanie do zahraničia, je dôležité aby kapacít pribúdalo. Podporilo by to aj zamestnanosť v našej krajine." Zbernú sieť budujú tak, aby bola dostupná aj v odľahlejších miestach. Aby mali obyvatelia dedín a menších miest rovnaký komfort, ako vo veľkomestách. Okrem toho v tejto oblasti vzdelávajú nielen vodičov, ale aj predajcov a pneuservisov a dôsledne sledujú takzvaný materiálový tok. Teda cestu výrobku od uvedenia na trh až do doby ukončenia jeho životnosti a spätný zber. Dôsledný monitoring "Systémovo monitorujeme i vývoz nových pneumatík mimo Slovenska, ich hmotnosť z konkrétnych zberných miest, odkiaľ sa dostávajú ku konečnému spracovaniu a recyklácii, ale aj ďalšie dôležité systémové informácie," spresňuje Filák. Zdôrazňuje, že táto činnosť je zásadná pre kontrolu a evidenciu zo strany štátu. "Jasne definované toky umožňujú odkryť nekalé jednanie neférových hráčov. Subjekty, ktoré okrem iného dovezú zo zahraničia pneumatiky bez financovania ďalšieho nakladania s odpadom. Mimochodom, pneumatiky "od ruky" alebo od neautorizovaných dovozcov so sebou nesú viacero rizík. Okrem obvykle výrazne nižšej kvality zákazník stráca možnosť odovzdať opotrebované gumy na zberných miestach a ich likvidáciu si musí zabezpečiť na vlastné náklady. Široké možnosti využitia To podstatné je, že Eltma nielen zadarmo prevezme použité pneumatiky od ich majiteľov prostredníctvom zberných miest, ale aktívne podporuje aj spôsoby, ako ich spracovať a využívať vo forme druhotnej suroviny. "Pneumatika sa v závode rozomelie, vyčlení sa z nej kov a textil. Samotná guma sa spracováva pomocou mechanického rezania až sa rozomelie na granulát. Z neho potom pochádza finálny produkt, ktorý má mnoho rôznych využití." Z granulátu sa vyrábajú napríklad gumové koberčeky do áut, gumené obrubníky, mozaikové podlahy do interiéru, či exteriéru, kvetináče, rohože. Granulát je využiteľný aj ako protišmykové podložky, na výrobu odhlučňovacích pásov pre vlaky, električky, či ako prísadu do takzvaného "bezhlukového asfaltu". www.eltma.sk, kamspneumatikou.sk
Čítať ďalej
Aké povinnosti vyplývajú dovozcom a výrobcom pneumatík na Slovensku? A kto všetko sú vlastne dovozcovia a výrobcovia?
Pravda.sk,
Okrem povinnosti zberu a spracovania pneumatík od distribútora je hlavnou povinnosťou sa registrovať na MŽP (Ministerstvo životného prostredia). Každý, kto dováža pneumatiky či už z Česka, inej krajiny EU a mimo EU a tieto pneumatiky na Slovensku ďalej predáva, je povinný sa registrovať. Upozorňujem, že pokiaľ niekto nakupuje od neregistrovaného výrobcu alebo dovozcu a ďalej tieto pneumatiky predáva, prechádzajú všetky zákonné povinnosti – teda zber a likvidácia pneumatík a ďalšie, ktoré vyplývajú zo Zákona o odpadoch – na neho. Ako sa dá poznať či je firma registrovaná alebo nie? Najlepšie je vyžiadať si overenie registrácie priamo u spoločnosti, u ktorej sa nakupuje. Na stránkach MŽP existuje aj register výrobcov, ale ten bohužiaľ nemusí byť kompletný. Naša spoločnosť výrobcov a dovozcov, ktorí sú v našej OZV, uvádza transparentne na svojich stránkach, čo by malo byť štandardom Ak firma dováža, či distribuuje pneumatiky a chce samozrejme dodržať zákon, čo má teda robiť? Prvým krokom je rozhodnutie, či je schopný zaistiť plnenie všetkých povinností sám a zažiada o tzv. individuálnu autorizáciu alebo využije služby niektorej OZV. Už pri registrácii na MŽP by mal mať zmluvu s OZV, ktorú uvedie do formulára. Jak veľmi dôležité vybrať si OZV správne, pretože nie je jednoduché zmluvu ukončiť. Zmeniť OZV v podstate možné iba koncom roku. Ako si teda správne vybrať spoľahlivú OZV? Odporúčame sa pozrieť do registra autorizovaných subjektov, ktorý sa dá nájsť na stránkach MŽP. Spoľahlivá OZV má všetky informácie dostupné na svojich stránkach – zmluvné podmienky, zmluvu, zastúpených výrobcov a dovozcov, sieť zberných miest, ukážky propagácie atď. – to sú všetko informácie poukazujúce na dobré a hlavne zákonné fungovanie. Cena služby nie je vždy hlavným faktorom kvality a spoľahlivosti. Treba mať na pamäti, že účasťou v OZV sa zodpovednosti nezbavujete. Je teda potrebné vyberať zodpovedne, starostlivo a s rozvahou. Preto sa naša spoločnosť ELTMA riadi hlavne zásadami ako je férovosť, transparentnosť a kredibilita. Nezisková spoločnosť ELTMA, sa zaoberá plnením povinností výrobcov a dovozcov pneumatík a teda mimo iných aj reálnym spätným zberom ojazdených pneumatík. A práve preto sa rozhodla zvýšiť informovanosť o tejto problematike a o právach spotrebiteľov. Nezisková organizácia zodpovednosti výrobcov Eltma je príkladom a reálnou ukážkou transparentného fungovania systému. Nie je postavená ako biznisový projekt, ale ako služba verejnosti a spoločnosti od výrobcov, ktorí sa rozhodli plniť záväzky aj nad rámec zákonom stanovených povinností. Eltma.sk, kamspneumatikou­.sk
Čítať ďalej
A je to tu! Pomaly nadišiel čas prezúvania z letných pneumatík na zimné
Pravda.sk,
Teplota vonku pomaly, ale isto klesá. Pre motoristov to znamená myslieť na prezutie letných pneumatík za zimné. Zákon túto povinnosť stanovuje na dátum od 15. novembra do 31. marca, kedy je vozovka dlhodobo pokrytá súvislou vrstvou ľadu, snehu alebo námrazy. V hre je tiež teplota. Ak tri dni po sebe nevystúpi nad 7°C, je čas zájsť po zimné pneumatiky. Prezúvame do zimného – a čo s ojazdenými pneumatikami? Pre motoristov to však predstavuje aj úlohu nájsť miesto pre ojazdené letné pneumatiky, ak už doslúžili. Vedeli ste, že môžete mať o starosť menej? Na Slovensku už dlhšie platí Zákon o odpadoch, ktorý rieši spätný zber pneumatík. Ten všetkým pneuservisom i predajcom pneumatík ukladá povinnosť zadarmo prevziať od motoristov ojazdené pneumatiky. Bez ohľadu na ich značku. Aj niektoré obecné zberné dvory ponúkajú túto možnosť. Kam s pneumatikami po zimnom prezutí? Ojazdené pneumatiky môžete nechať v najbližšom pneuservise, predajni pneumatík, na zbernom mieste určenom obcami. Každé takéto miesto spätného zberu je pritom povinné prijať pneumatiky bez ohľadu na ich značku, miesto nákupu a úplne zadarmo. „Vodiči najmä v období prezúvania pneumatík riešia, kam s tými starými. Najjednoduchšie je nechať ich v pneuservise. Zo zákona je totiž každý jeden povinný ich od vás prebrať, a to úplne zadarmo. V prípade, že by pneuservis peniaze za spätný zber vyžadoval, ide o vážne porušenie zákona. Toto porušenie môže motorista nahlásiť na okresnom úrade alebo Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Kupujete nové pneumatiky? Pýtajte sa ako Váš dodávateľ rieši spätný zber. Aj jemu máte mať možnosť vrátiť pneumatiky, ktoré doslúžia.,“ vysvetľuje Radim Filák konateľa neziskovej spoločnosti ELT Management Company Slovakia (ELTMA). Likvidácia pneumatiky je totiž už započítaná v cene pneumatiky, keď ju kupujete. Nemusíte sa báť ani toho, ak už nemáte doklad o kúpe pneumatík – nepotrebujete ho. "Záleží na meste či obci, ako stanovuje zber odpadových pneumatík vo VZN (všeobecne záväzné nariadenia). Po vyzbieraní určitého objemu zabezpečí distribútor so zmluvou s výrobcom, dovozcom, prípadne s OZV ich odber a spracovanie. Nezisková spoločnosť ELTMA, ktorá sa zaoberá plnením povinností výrobcov a dovozcov pneumatík a tím pádom spätným zberom ojazdených pneumatík, sa rozhodla zvýšiť informovanosť o tomto zákone a hlavne o právach spotrebiteľov. Spätný zber nie je iba praktickým riešením. Ide aj o cestu, akou dostávajú ojazdené pneumatiky druhú šancu na život. Po spracovaní v závodoch, ktoré takéto pneumatiky recyklujú, sa z nich stáva druhotná surovina. Z opotrebovanej pneumatiky je rovnako možné ďalej spracovať aj vyselektované textilné vlákno a oceľový kord. www.eltma.sk, kamspneumatikou­.sk
Čítať ďalej
Spätný zber pneumatík organizácie zodpovednosti výrobcov Eltma
HN,
Organizácia zodpovednosti výrobcov Eltma (OZV Eltma) vydala Správu o činnosti organizácie za rok 2019. Zaujíma Vás, ako sa nám viedlo v roku 2019? Nezisková spoločnosť ELT Management Company Slovakia s.r.o. (Eltma) pokračovala v úsiliu o zlepšenie životného prostredia Slovenska. Eltma v roku 2019 zastupovala 127 registrovaných výrobcov, ktorým nie je osud nimi predaných pneumatík ľahostajný. Títo výrobcovia uviedli v roku 2019 na trh spoločne viac než 80 % nových pneumatík na Slovensku.
Čítať ďalej
Ste dovozca pneumatik?
Pravda,
Ste pneuservis alebo predajca pneumatík a nakupujete pneumatiky inde ako na Slovensku? Ak áno, tak pozor. Vyplývajú Vám z toho aj povinnosti. Prvá povinnosť je sa registrovať ako výrobca na MŽP. Už pri registrácii si musíte rozmyslieť, či budete plniť povinnosť individuálne alebo cez OZV.
Čítať ďalej
Recyklované materiály
Interiér Exteriér,
Kým trendy v interiéroch či exteriéroch sa striedajú od provensálskeho po škandinávsky, je tu jeden, ktorý môže ostať večný.
Čítať ďalej

Používame súbory cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies a ďalšie nástroje, ktoré môžu spracovávať osobné údaje, s cieľom vylepšenia používateľského prostredia, zobrazenia prispôsobeného obsahu a reklám, analýzy návštevnosti webových stránok a zistenia zdroja návštevnosti. Udelený súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na tejto stránke. V prípade, že súhlas neudelíte alebo udelený súhlas odvoláte, nebude možné vám ponúkať obsah, ktorý vás skutočne zaujíma, alebo sa vám bude zobrazovať menej relevantná reklama. Svoje predvoľby si môžete nastaviť tu.