Spoločne vytvárame
lepší svet

Vitajte na stránke rodinky Eltmákovcov. Tu sa dozviete všetko
o ich živote a prevedú vás cestou pneumatiky.
Scrolluj nižšie

Čo by ste mali vedieť
o zbere pneumatík

Vedeli ste, že opotrebovaných pneumatík sa môžete úplne zadarmo zbaviť priamo v pneuservise alebo u predajcu? Povinnosť spätného zberu ukladá všetkým pneuservisom a predajcom a to aj e-shopom zákon už od 1.1. 2016. Ojazdené pneumatiky môžete s čistým svedomím nechať v najbližšom pneuservise, predajni pneumatík alebo na zbernom miesta určenom obcami. V obciach sa musíte informovať na príslušnom úrade, alebo pozrieť platné Všeobecně závazné nariadenie. Každé takéto miesto spätného zberu je pritom povinné prijať pneumatiky bez ohľadu na ich značku, miesto nákupu a hlavne-úplne zadarmo. Všetky poplatky za likvidáciu sú už totiž zahrnuté v predajnej cene pneumatík, čo musí byť uvedené na dokladech o kúpe.
Dozvedieť sa viac

Kam s pneumatikou

Takto NIE!
Pozrite si, čo sa deje s pneumatikou ak ju neodovzdáte správne.
Pozrieť cestu pneumatiky
Takto ÁNO!
Pozrite si cestu pneumatiky pri správnom odovzdaní.
Pozrieť cestu pneumatiky

Zábava s pneumatikou

Pozrieť viac

Napísali o nás
v médiach

Dajme ojazdeným pneumatikám druhú šancu. Nič nás to nestojí...
HN,
Je ľahké byť ekologický, keď je to zadarmo. Tak buďme konečne k nášmu životnému prostrediu láskavejší... Na Slovensku máme vyše tri milióny registrovaných motorových vozidiel a takmer každé z nich za dobu svojej životnosti spotrebuje dve i tri sady zimných a letných pneumatík. Každoročne množstvo vodičov zvažuje, čo s tými, ktoré už dožili. Nie, vyhodiť ich na skládku komunálneho odpadu, či do najbližšieho jarku schovaného za stromami nie je dobrý nápad. Nielenže špatia životné prostredie, ale sú i veľkou záťažou pre prírodu. Stále je potrebná osveta Najlepšie je nechať vaše opotrebované pneumatiky finálne spracovať. Už päť rokov totiž platí zákon, ktorý predajcom a pneuservisom nariaďuje pneumatiky bezplatne prevziať od konečných užívateľov. Ak vás pneuservis alebo predajca odmietne, prípadne za zber vyžaduje poplatok, hrozí mu vysoká pokuta. Až do výšky osemdesiattisíc eur. Aby bolo všetko ešte jednoduchšie, vznikli u nás takzvané organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré sa o celý proces starajú. Pneumatiky odvezú zo zberných miest (pneuservisov, predajcov) a zabezpečia ich recykláciu, Lídrom medzi nimi je nezisková organizácia ELTMA, združujúca najväčších výrobcov a dovozcov pneumatík na Slovensku, ktorá sa navyše stará o širokú osvetu. Informovanosť na tomto poli je totiž stále nízka a mnohí vodiči netušia, na čo majú právo. Nevedia ani to, že spätný zber si dávno zaplatili už pri nákupe nových gúm... Aby zo Slovenska nebola skládka ELTMA okrem toho, že zabezpečuje odvoz a spracovanie pneumatík, kontroluje aj takzvaný materiálový tok. Teda cestu každej pneumatiky od uvedenia na trh, až po spracovanie. "Monitoring materiálového toku je zásadný nielen pre evidenciu zo strany štátu, ale aj kontrolnú činnosť. Vďaka nej možno odhaľovať nekalé praktiky neférových hráčov," vysvetľuje konateľ spoločnosti ELTMA Radim Filák. "Je tu reálne riziko nekontrolovateľného importu použitých pneumatík zo zahraničia. Treba mu zabrániť, aby sa zo Slovenska nestal jeden veľký smetný kôš. Okrem toho vieme z monitoringu dešifrovať reálnu situáciu na trhu a stanoviť limity na zber a spracovanie pneumatík." Pomáhajú aj samosprávy Ako Radim Filák pokračuje, OZV ELTMA buduje zbernú sieť čo najbližšie a najhustejšie ku konečným spotrebiteľom. Nezvážajú pneumatiky iba z miest, ktoré sú logisticky a ekonomicky výhodné, ale tiež z odľahlých lokalít a aj tých najmenších obcí. "Sme presvedčení, že takýto štandard by mal byť samozrejmosťou pre všetkých hráčov na trhu," zdôrazňuje. "Tak by nedochádzalo k problémom a pravdepodobne by už nikdy nebolo potrebné riešiť otázku čiernych skládok." Veľkú úlohu v celom procese môžu zohrať, a často aj zohrávajú, miestne samosprávy. Hlavne tým, že občanov informujú, kam s opotrebovanými pneumatikami. Môžu však aj sami tento nekomunálny odpad zbierať. A to na základe definovania miesta vo VZN a zaistenia zmluvy s výrobcom, či OZV. Po naplnení kapacít potom zmluvný partner zabezpečí prevoz do spracovateľského závodu. Tento spôsob je vhodný hlavne tam, kde je dostupnosť k pneuservisom problematickejšia. "ELTMA je súčasťou ELT fóra pri organizácii EU - platformy, ktorá združuje OZV v rôznych štátoch Európy," dodáva Radim Filák. "Vďaka tomu získavame najnovšie informácie na úrovni EÚ, vymieňame si skúsenosti, zjednocujeme dáta. Vyvarujeme sa tak začiatočníckym chybám, spoznáme riziká trhu. Permanentne sa naše znalosti snažíme preniesť do legislatívy, pomáhať ochrane životného prostredia a ľudského zdravia. " Bola by škoda nevyužiť potenciál Je až prekvapivé, koľko možností využitia má opotrebovaná, na pohľad nepotrebná pneumatika. Hlavne keď sa jej chytia odborníci. Po tom, ako ju v spracovateľskom závode rozomelú, vyčlenia z nej kov a textil, je možné spracovať takmer každú súčasť. Textil smeruje do stavebníctva ako izolačný materiál, drôtiky z oceľových kordov sa v oceliarňach roztavia a opäť spracujú. Využitie samotného gumového granulátu je už dnes rozsiahle a odborníci stále hľadajú nové možnosti. V súčasnosti sa z neho vyrábajú koberčeky do áut, tvorí povrchový materiál v priemyslových halách. Nájdeme ho tiež na murive podzemných parkovísk, betónových pásoch medzi jazdnými pruhmi, na obrubníkoch, v retardéroch. Je vhodný na výrobu odhlučňovacích pásov pre vlaky, električky aj ako prísada do bezhlukového asfaltu. A aby toho nebolo málo, odpadová pneumatika je i efektívnym zdrojom energie, čiže je aj energetický spracovateľná, samozrejme, nie v domácnostiach. Viac informácií nájdete tu: www.eltma.sk www.kamspneumatikou.sk
Čítať ďalej
Aké povinnosti vyplývajú dovozcom a výrobcom pneumatík na Slovensku? A kto všetko sú vlastne dovozcovia a výrobcovia?
Pravda.sk,
Okrem povinnosti zberu a spracovania pneumatík od distribútora je hlavnou povinnosťou sa registrovať na MŽP (Ministerstvo životného prostredia). Každý, kto dováža pneumatiky či už z Česka, inej krajiny EU a mimo EU a tieto pneumatiky na Slovensku ďalej predáva, je povinný sa registrovať. Upozorňujem, že pokiaľ niekto nakupuje od neregistrovaného výrobcu alebo dovozcu a ďalej tieto pneumatiky predáva, prechádzajú všetky zákonné povinnosti – teda zber a likvidácia pneumatík a ďalšie, ktoré vyplývajú zo Zákona o odpadoch – na neho. Ako sa dá poznať či je firma registrovaná alebo nie? Najlepšie je vyžiadať si overenie registrácie priamo u spoločnosti, u ktorej sa nakupuje. Na stránkach MŽP existuje aj register výrobcov, ale ten bohužiaľ nemusí byť kompletný. Naša spoločnosť výrobcov a dovozcov, ktorí sú v našej OZV, uvádza transparentne na svojich stránkach, čo by malo byť štandardom Ak firma dováža, či distribuuje pneumatiky a chce samozrejme dodržať zákon, čo má teda robiť? Prvým krokom je rozhodnutie, či je schopný zaistiť plnenie všetkých povinností sám a zažiada o tzv. individuálnu autorizáciu alebo využije služby niektorej OZV. Už pri registrácii na MŽP by mal mať zmluvu s OZV, ktorú uvedie do formulára. Jak veľmi dôležité vybrať si OZV správne, pretože nie je jednoduché zmluvu ukončiť. Zmeniť OZV v podstate možné iba koncom roku. Ako si teda správne vybrať spoľahlivú OZV? Odporúčame sa pozrieť do registra autorizovaných subjektov, ktorý sa dá nájsť na stránkach MŽP. Spoľahlivá OZV má všetky informácie dostupné na svojich stránkach – zmluvné podmienky, zmluvu, zastúpených výrobcov a dovozcov, sieť zberných miest, ukážky propagácie atď . – to sú všetko informácie poukazujúce na dobré a hlavne zákonné fungovanie. Cena služby nie je vždy hlavným faktorom kvality a spoľahlivosti . Treba mať na pamäti, že účasťou v OZV sa zodpovednosti nezbavujete. Je teda potrebné vyberať zodpovedne, starostlivo a s rozvahou. Preto sa naša spoločnosť ELTMA riadi hlavne zásadami ako je férovosť, transparentnosť a kredibilita. Nezisková spoločnosť ELTMA, sa zaoberá plnením povinností výrobcov a dovozcov pneumatík a teda mimo iných aj reálnym spätným zberom ojazdených pneumatík. A práve preto sa rozhodla zvýšiť informovanosť o tejto problematike a o právach spotrebiteľov. Nezisková organizácia zodpovednosti výrobcov Eltma je príkladom a reálnou ukážkou transparentného fungovania systému. Nie je postavená ako biznisový projekt, ale ako služba verejnosti a spoločnosti od výrobcov, ktorí sa rozhodli plniť záväzky aj nad rámec zákonom stanovených povinností. Eltma.sk, kamspneumatikou.sk
Čítať ďalej
Táto stránka používa cookies. Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov na ich základe a o Vašich právach nájdete v týchto informáciách o ochrane osobných údajov. Nižšie môžete udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov pre uvedený účel.
Súhlasím ×